ЧУДОТВОРНИЙ МЕДАЛЬЙОН

КЛЮЧ ДО СКАРБНИЦІ БЛАГОДАТЕЙ 

Видання знайомить читача з історією об'явлення Чудотворного медальйона святій Катерині Лабуре та поширення його культу серед  вірних Католицької Церкви. Також описано деякі чуда, пов'язані з Чудотворним медальйоном та подано молитви до Пресвятої Богородиці Чудотворного медальйона. 

Видавництво Св. Павла